Electricitat

 • Butlletins i tràmits per a altes
 • Projectes amb enginyers
 • Adequació a les noves normatives d’edificis comunitaris
 • Instal·lacions i reparacions
 • Connexions i substitució de quadres elèctrics

Aire Condicionat

 • Instal·lació tot tipus de Split, conductes, volum variable
 • Càlcul, dimensionament i fabricació de conductes de fibra de vidre.
 • Càrregues de gas segons normativa
  (R.D. 115/2017)

Calefacció i Calderes

 • Instal·lacions i reparacions en general
 • Sistemes mono-tub i bi-tub
 • Substitució de calderes i escalfadors

Gas

 • Instal·lació i reparacions en general
 • Altes de Gas i tràmits amb companyia

Fontaneria

 • Instal·lacions i reparacions en general
 • Muntants i bateries d’aigua
 • Sanitaris i aixetes

Piscines

 • Tot tipus de piscines
 • Tractaments d’aigües
 • Filtrat i cloració

MANTENIMENTS

Manteniment Correctiu
Intervenció en les avaries detectades en les seves instal·lacions, derivades de:
● Manteniment Preventiu.
● Avís per part del client o usuari.
● Auditories de millora.
● Detecció telemàtica

Manteniment Conductiu
Realització de protocols de manteniment, inspecció, control, etc. de tots els seus equips. Particularitzades per al seu centre de treball amb l’objectiu d’aconseguir un desenvolupament de qualitat per a la funcionalitat de les seves instal·lacions i així anticipar-nos a possibles incidències.

Preventiu – Tècnic Legal
Realitzem operacions periòdiques i sistemàtiques de verificació, inspecció, revisió, neteja, regulació, ajust, correcció i substitució de les parts deteriorades amb la finalitat d’assegurar el seu funcionament d’una manera constant amb els millors rendiments possibles i buscant allargar la vida útil, reduint al mínim els problemes o fallades futures.

Satisfacció garantida

truqui'ns avui

o escriviu-nos

14 + 15 =